सुदूरपश्चिमका ७ जिल्लामा विद्युत र सञ्चार सेवा अवरुद्ध