अनुहारमा क्रिमको प्रयोग गर्दा यी कुरामा ध्यान दिनुस्