एक हजार नेपाली कामदार इजरायल पठाइने, तलब १,६०० डलर (सूचनासहित)