संरक्षणको पखाईमा धनगढीको घुम्ने ताल,मेयर वडद्धारा अनुगमन (फोटो फिचर)