साउन १५ गतेभित्र ३२ लाख खोप आउँदैः स्वास्थ्य मन्त्रालय