चन्द्रमा भ्रमणमा जान नयाँ ‘स्पेस सुट’को लागत ३० करोड डलरभन्दा बढी