पढाईसंगै कृषि व्यवसायबाट आम्दानी गर्छन्, देवेश्वरीका कृषि अध्ययनरत विद्यार्थीहरु