खनाल–नेपाल पक्षको छलफलमा ओलीको राजीनामा अनिवार्य शर्त