चौबीस घण्टामा विश्वमा कोरोनाले ८ हजार ५५ को मृत्यु