बस्दा खुट्टा हल्लाउने बानी छ ? कसरी छुटकारा पाउने ?