संसारका सबैभन्दा महंगा किताब, एउटैको मूल्य ३२० करोड