एनआईसी एशिया बैकमा तलाबन्दी,सेवाग्राहीले कर्मचारीलाई कार्यलय भित्रै थुने