टेलिकमको पोस्टपेड फोनको बिलिङमा समस्या, कयौं फोन वान-वे