सरकारले एउटा कुरा भन्छ, अस्पतालले शुल्क लिन्छ : संघीय सरकार लौरो न हतियार