जिल्ला प्रशासन कार्यलय कैलालीमा सेवाग्रहीको भिडभाड, कोरोनाको उच्च जोखिम