सुदूरपश्चिममा वैज्ञानिक वनका नाममा चरम अनियमितता, वातावरणीय जोखिम भएको ठहर