कुलमानलाई पुनः नियुक्तको मागसहित उपत्यकामा प्रदर्शन