ढकारीद्वारा बजार अनुगमनका क्रममा बरामद अखाद्य बस्तु नष्ट