कसरी लुकाउने करीनाको पेटको बच्चा, आमिरले लगाए दिमाग