प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञहरूको सुझाव : ‘क्षेत्र हेरेर लकडाउन, संक्रमण बढे सिल’