डिलाशैनीमा निर्माण गरिएको ५ दिनमै सिचाई पोखरी भत्कियो