सुनको ‘कमिसन खान’ घटनास्थल नै परिवर्तन, खुल्यो अपराधको नालीबेली