सिभिल मलका व्यवसायीहरु आन्दोलनमै, लकडाउन अवधिको भाडा पूर्ण मिनाह गर्न माग -------: