भुसको आगो जस्तो भित्र–भित्रै सल्कदैछ कोरोनाको संक्रमण ?