कोरोनामा विश्वप्रकाशको गीत ‘आऊ माया गरौँ, मान्छेले मान्छेलाईु