सपथ खाएको भोलिपल्ट नै प्रदेश राजधानीबारे बोल्छु : बलायर