कैलालीका १२ पालिकामध्ये ४ मा नागरिक, ३ मा काँग्रेसको अग्रता