सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री कार्यालयद्धारा चियापानमा १८ लाख बढी खर्च