पुरानो नक्सा छापेर बिक्री गरेको पाठ्यपुस्तक जफत गर्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशन