‘आगामी दिन अझ चुनौतिपूर्ण छ, कोरोनाप्रति नागरिक आफैँ सतर्क हुनुपर्छ’