भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट २७ हजार बढी नेपालीको उद्धार